Home

Reeds enkele jaren heeft de NHV afdeling Brabant een aantal jeugd selectie teams waarbij talenten van verschillende verenigingen uit de afdeling de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Talenten van onze Zeeuwse verenigingen krijgen daar natuurlijk ook een kans maar zullen vaak afvallen omdat ze gewoonweg nog niet zover zijn als talenten van bijvoorbeeld PSV (uitzonderingen daargelaten).

Het idee voor de Zeeuwse Jeugdselecties was snel geboren samen met enkele andere gedreven Zeeuwse handballers / trainers zijn we nu al bezig met het zesde seizoen.

In seizoen 2013 – 2014 hebben we ook toenadering gezocht tot Handbalschool Rijnmond zij zijn bereid gevonden met ons een samenwerkingsverband aan te gaan. Inmiddels wordt nauw samengewerkt en zijn Zeeuwse talenten regelmatig met teams van de HSR op pad geweest. Recent nog naar de Lundaspelen te Zweden.

Wij staan open voor nieuwe talenten die aan willen sluiten en richten ons op de E / D en C jeugd van Zeeland. Talenten in deze groepen die belangstelling hebben kunnen zich melden via de verenigingen of door direct contact te nemen met ons.

HANDBALSCHOOL

De HandbalSchool Rijnmond is de tak talentontwikkeling van de Stichting HARO. HARO Rotterdam heeft zich ten doel gesteld om de talenten, in samenwerking met de verenigingen, binnen de regio Rotterdam op te leiden en te behouden door hen de mogelijkheid van toptrainingen en -handbal aan te bieden. In het streven naar een zo hoog mogelijk spel- en competitieniveau willen we de binding met spelers met hun verenigingen laten behouden. De spelers blijven daarom lid van hun eigen club.

Wij geven de kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar een algemene handbal opleiding met het accent op coördinatie en ontwikkelen van technische vaardigheden op alle posities. Bij jongeren in de leeftijd 14-16 jaar leggen we de aandacht op individueel en groepstactische ontwikkelingen en gaan ook meer de positiespecifieke technieken
verfijnen. Dankzij een samenwerking met het Thorbecke College (LOOT-school) zullen de talenten passende maatschappelijke en medische begeleiding krijgen. Met behulp van Rotterdam Topsport kunnen wij bovendien begeleidende workshops zoals voeding, sportpsychologie en doping verzorgen. De toegepaste leermethoden zullen terugvloeien naar de verenigingen.

Doelstellingen:

  • Wij willen bereiken dat de handbal talenten in de regio Rijnmond de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar de landelijke groepen;
  • We willen extra mogelijkheden bieden aan de talenten van onze verenigingen om meer te trainen en te spelen;
  • Wij willen de talenten de mogelijkheden bieden meer uit zichzelf te halen. Dit betekent dat we ze faciliteren en meer technische en tactische scholing aanbieden om zodoende op een hoger niveau te kunnen komen;
  • We willen het niveau van de jeugdopleiding van onze verenigingen verhogen door het geven van clinics en bijscholingen;
  • Trainingen bij de HSR zijn vooral gericht op de individuele  ontwikkeling in zowel technisch als tactisch opzicht met als leidraad de NHV Handbal visie.